Podsumowanie Roku Bydgoskiego Dziedzictwa Przemysłowego
Na wydarzenie przybyło wielu znamiennych gości m.in. Prezydent Miasta Bydgoszczy Rafał Bruski, Senator Jan Rulewski, Przewodnicząca Rady Miasta Bydgoszczy Monika Matowska, radni miasta Bydgoszczy oraz...