facebook instagram

DlaBydgoszczy - Miejski portal ogłoszeniowy

BEZPIECZEŃSTWO PRODUKTÓW ZWIERZĘCYCH - stacjonarne studia I stopnia (inżynierskie)

Bydgoszcz / Fordon
Zaloguj się, aby wysłać szybką wiadomość!

Opis ogłoszenia

NOWY KIERUNEK STUDIÓW

charakterystyka kierunku studiów

Absolwent kierunku Bezpieczeństwo produktów zwierzęcych zajmuje się:


kontrolą utrzymania najwyższych standardów obowiązujących w produkcji zwierzęcej, 

nadzorem sanitarnym i weterynaryjnym w gospodarce żywnościowej,

regulacjami prawnymi związanymi z prawem paszowym, sanitarno-żywnościowym, systemami zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności oraz certyfikacją żywności pochodzenia zwierzęcego,

standardami uboju zwierząt,

zasadami bezpiecznego przetwórstwa mleka, mięsa oraz jaj,

oceną jakości surowców oraz produktów pochodzenia zwierzęcego przy pomocy najnowszych technik analitycznych, w oparciu o obowiązujące normy,

oceną wpływu sposobu konserwowania, pakowania i przechowywania na jakość żywności pochodzenia zwierzęcego,

analizą oddziaływania produkcji zwierzęcej i przetwórstwa surowców zwierzęcych na jakość środowiska naturalnego oraz zagospodarowaniem produktów ubocznych produkcji zwierzęcej.

Kształcenie na kierunku Bezpieczeństwo produktów zwierzęcych rozpocznie się w roku akademickim 2020/2021.


Czas trwania studiów : 3,5 roku 

Tryb studiów: stacjonarne

W czasie studiów będziesz korzystał głównie z bazy dydaktycznej i nowoczesnych laboratoriów analitycznych Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt.

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

Al. prof. S. Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz Lokalizacja

Zobacz wszystkie

Inne oferty z tej kategorii

Zobacz wszystkie

Inne oferty tego użytkownika