facebook instagram

DlaBydgoszczy - Miejski portal ogłoszeniowy

Kadry i Płace

Bydgoszcz / Smukała
Zaloguj się, aby wysłać szybką wiadomość!

Cechy ogłoszenia

miejsce pracy: Bydgoszcz
forma zatrudnienia: pełen etat
poziom stanowiska: specjalista
zarobki brutto: Powyżej 4000 zł
wykształcenie: wyższe
doświadczenie: do roku
oferty z zakresu: 30 dni

Opis ogłoszenia

Dyrektor Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego poszukuje kandydata na stanowisko:
Specjalista ds. kadr i płac.
Ogólny zakres obowiązków:
•    Prowadzenie spraw kadrowych pracowników;
•    Naliczanie wynagrodzeń, sporządzanie list płac;
•    Rozliczenia z ZUS-em, Urzędem Skarbowym i innymi instytucjami;
•    Sprawozdawczość w zakresie kadr i płac;
•    Prowadzenie ewidencji pacjentów i rozliczanie odpłatności za pobyt.
Wymagania:
•    Wykształcenie wyższe;
•    Biegła umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych;
•    Znajomość programów kadrowo-płacowych i programu Płatnik;
•    Znajomość zagadnień dotyczących naliczania wynagrodzeń i świadczeń pracowniczych oraz prawa pracy;
•    Znajomość przepisów podatkowych od osób fizycznych;
•    Znajomość przepisów dotyczących ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych,
•    Znajomość przepisów dotyczących PPK
•    
Wymagane dokumenty:
•    CV, w którym prosimy o zamieszczenie klauzuli o treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przez mnie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji i kontynuacji zatrudnienia, stosownie do przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz.Urz. UE L 119, s. 1 (zwanego: ”RODO”), ustawy z dnia 10 maja 2018 ro o ochronie danych osobowych, oraz innych stosownych przepisów prawa.”
• Kserokopia dokumentów potwierdzających kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe;
Osoba do kontaktu: Patrycja Trojnar tel. 52 340 23 01
Miejsce składania dokumentów: adres mailowy: zpo.bydgoszcz@op.pl lub na adres: Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy ul. Smukalska 251. 85-485 Bydgoszcz.


Zobacz wszystkie

Inne oferty z tej kategorii

Zobacz wszystkie

Inne oferty tego użytkownika